KLIMATYZACJA

chłodzenie, jak i podgrzewanie powietrza ...Klimatyzacja

Klimatyzacja najczęściej jest kojarzona z chłodzeniem powietrza.
Jednak prawdziwa klimatyzacja to zarówno chłodzenie, jak i podgrzewanie powietrza, ale także jego nawilżanie lub osuszanie i oczyszczanie z zanieczyszczeń.

Klimatyzacji nie należy mylić z wentylacją. Klimatyzacja może stanowić wraz z wentylacją jeden wspólny układ, który nie tylko wymienia powietrze w budynku, ale także utrzymuje parametry powietrza na oczekiwanym przez użytkowników poziomie.

Najczęściej w budynkach wyposażonych w pełny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny jest ustalona zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza. Inwestorowi pomożemy wybrać sposobu obróbki powietrza oraz transportu energii z pomieszczeń i do pomieszczeń. Aby schłodzić pomieszczenie trzeba usunąć z nich nadmiar ciepła. Można to osiągnąć doprowadzając do pomieszczeń schłodzone powietrze lub za pomocą odpowiednich urządzeń schładzać powietrze znajdujące się w pomieszczeniu.

Możliwe są rożne kryteria klasyfikacji systemów klimatyzacyjnych.:

Podział systemów klimatyzacji ze względu na budowę instalacji (liczbę obsługiwanych pomieszczeń)

- klimatyzacja miejscowa - system obejmuje pojedyncze pomieszczenia - dla pojedynczego pomieszczenia jest przeznaczony układ (sprężarka montowana na zewnątrz i parownik montowany w pomieszczeniu). Przykład to klimatyzator typu split.

- klimatyzacja centralna - możliwe są bardzo różne rozwiązania, ale system obejmuje cały budynek lub jego wydzieloną część. Przykłady to MultiSplit, VRF

Ze względu na typ montażu klimatyzatory możemy podzielić na:

Ścienne - to jednostki, które łączą w sobie małe wymiary z dużą… wydajnością… i cichą… pracą…. Są… instalowane na ścianie w odległości 10-20cm od sufitu. Ich praca jest w pełni zautomatyzowana, zaś sterowanie odbywa się™ za pomocą… pilota bezprzewodowego. Są… to najpopularniejsze jednostki instalowane w biurach i mieszkaniach, gdyż charakteryzują… się™ wyjątkową… estetyką… i bardzo atrakcyjną… ceną…. Ze względu na swoją… popularność‡ posiadają… najbardziej ze wszystkich modeli rozbudowaną… automatykę™. Dzięki temu praktycznie nie istnieją… miejsca, w których nie można by zastosować ściennych klimatyzatorów.

Kasetonowe - to jednostki, które instalowane są… w przestrzeni sufitu podwieszanego i zakończone panelem dekoracyjnym. Taka lokalizacja umożliwia równomierną… dystrybucję chłodnego powietrza z centralnego punktu pomieszczenia. Powietrze rozprowadzane jest wzdłuż sufitu, a następnie łagodnie opada w dół‚ wzdłuż ścian. Elegancka maskownica wkomponowana w płaszczyznę™ sufitu podwieszanego zapewnia uzyskanie optymalnego efektu estetycznego.

Kanałowe - to jednostki, które umożliwiają… centralną… dystrybucję™ powietrza z jednego urządzenia do kilku pomieszczeń jednocześnie, bądź jednej dużej powierzchni. Z zamontowanej w centralnym punkcie jednostki wyprowadzane są kanały, którymi powietrze rozprowadzane jest w kilka miejsc. Klimatyzator automatycznie ustawia temperaturę™ nawiewanego powietrza jako średnią… temperatur z klimatyzowanych pomieszczeń„. Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie jednakowych parametrów powietrza bez konieczności indywidualnego sterowania pracą… klimatyzatora w każdym z pomieszczeń. Zaletą… systemu klimatyzacji kanałowej jest możliwość‡ dokładnego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu.

Przypodłogowe - to jednostki przystosowane do montażu bezpośrednio nad podłogą…. Model, który cieszy się™ dużą popularnością… wszędzie tam, gdzie z różnych powodów nie można zastosować‡ innych modeli (np. skosy poddasza, wnęki podokienne).

Przysufitowe - to jednostki, które montowane są… bezpośrednio do konstrukcji stropu. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie w wysokich i podłużnych lokalach, w których nie ma sensu chłodzić‡ górnych partii pomieszczenia. Istotną… cechą… wyróżniającą… klimatyzatory przysufitowe od innych modeli jest rozprowadzanie strugi powietrza tuż pod płaszczyzną sufitu. Powietrze płynące początkowo z dużą… prędkością… wzdłuż sufitu następnie zwalnia, aby łagodnie schłodzić‡ pomieszczenie.

Podział ze względu na rodzaj czynnika transportującego chłód/ciepło

- systemy powietrzne - do transportu chłodu i ciepła jest wykorzystywany strumień powietrza transportowanego przewodami wentylacyjnymi. Strumień powietrza dostarczanego do pomieszczeń znacznie przekracza minimalne wymagania higieniczne. Dzięki temu stwarza bardzo dobre warunki do rozcieńczania zanieczyszczeń emitowanych w pomieszczeniach. Wiąże się to jednak z koniecznością dostarczenia dużej ilości energii zużywanej do transportu powietrza.

- systemy powietrzno-wodne i powietrzno-freonowe - system wentylacji dostarcza powietrze świeże jedynie w ilości zapewniającej odpowiednie warunki higieniczne. Do transportu chłodu i ciepła stosowane jest inne medium (woda, gaz), które zasilają specjalne urządzenia (klimakonwektory, klimakonwektory wentylatorowe, belki chłodzące) ochładzające powietrze bezpośrednio w pomieszczeniach.

Współpracujemy z uznanymi markami branży wentylacyjnej